Lịch Tàu Thống Nhất Quảng Ngãi

Tên Tàu Lộ Trình
SE1 Hà Nội – Sài Gòn
SE2 Sài Gòn – Hà Nội
SE3 Hà Nội – Sài Gòn
SE4 Sài Gòn – Hà Nội
SE5 Hà Nội – Sài Gòn
SE6 Sài Gòn – Hà Nội
SE7 Hà Nội – Sài Gòn
SE8 Sài Gòn – Hà Nội
TN1 Hà Nội – Sài Gòn
TN2 Sài Gòn – Hà Nội
TN3 Hà Nội – Sài Gòn
TN4 Sài Gòn – Hà Nội

BẢNG GIỜ TÀU 

Hành trình:  Quảng Ngãi – Thành phố Hồ Chí Minh

Tàu Hành trình Xuất

phát

Giờ

đến

Quảng

Ngãi

Thời

 gian

dừng

(phút)

Giờ

chạy

Quảng

Ngãi

Giờ đến

Ga cuối

SE1 Hà Nội – HCM 19h 00’ 13h 28’ 03 13h 31’ 4h 10’
SE5 Hà Nội – HCM 15h 45’ 11h 57’ 08 12h 05’ 4h 40’
SE7 Hà Nội – HCM 6h 15’ 0h 35’ 03 0h 38’ 15h 05’
TN1 Hà Nội – HCM 10h 05’ 8h 09’ 03 8h 12’ 3h 03’
SH1 Huế – HCM 5h 25’ 12h 26’ 03 12h 29’ 6h 10’
VQ1 Vinh – Quy Nhơn 12h 50’ 4h 39’ 03 4h 42’ 9h 30’

Hành trình:  Quảng Ngãi – Thành phố Hà Nội

Tàu Hành trình Xuất

phát

Giờ

đến

Quảng

Ngãi

Thời

gian

dừng

(phút)

Giờ

chạy

Quảng

Ngãi

Giờ đến

Ga cuối

SE2 HCM – Hà Nội 19h 00’ 9h 13’ 03 9h 16’ 4h 02’
SE6 HCM – Hà Nội 15h 45’ 7h 19’ 03 7h 22’ 4h 45’
SE8 HCM – Hà Nội 6h 30’ 20h 31’ 03 20h 34’ 15h 28’
TN2 HCM – Hà Nội 10h 05’ 3h 21’ 03 3h 24’ 3h 05’
SH2 HCM – Huế 13h 10’ 5h 41’ 05 5h 46’ 12h 20’
VQ2 Quy Nhơn – Vinh 12h 55’ 17h 31’ 03 17h 34’ 10h 30’

Phòng Vé Tàu VIỆT Á CHÂU – Ga Quảng Ngãi 

Địa chỉ: Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi
Điện thọai: 0378 277772 –  (84-55) 3 820 272 / 3 820 280