Tour Du Lịch Về Nguồn Cho Học Sinh – Sinh Viên Kết Hợp Teambuilding

𝐾𝑦̉ 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ ngộ nghĩnh đáng yêu 𝑡𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑑𝑎̃ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑒𝑎𝑚𝑏𝑢𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎̃𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛. 𝐶ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑇𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑒̂́𝑛 𝑆𝑖𝑛ℎ 𝑉𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̃𝑖

Các em tham quan KCT Sơn Mỹ 
Các em tìm hiểu về người Anh Hùng dân tộc Trương Định
Cùng nhau thả tim nào 
Trò chơi ai là người cao nhất
Các bạn đang chơi “Đưa nước về nguồn”
Các em rất hào hứng khi được tham gia trò chơi 
===============
👉 𝗩𝗮̀ 𝗧𝗼̂𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰 – 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝑡𝑜𝑢𝑟 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝑐ℎ𝑜 𝗤𝘂́𝘆 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 24/7
☎ 𝟬𝟯𝟳𝟴 𝟮𝟳𝟳𝟳𝟳𝟮 (𝗭𝗮𝗹𝗼) – 𝗠𝗿 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰
🚩 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑽𝑰𝑬̣̂𝑻 𝑨́ 𝑪𝑯𝑨̂𝑼 – 𝑪𝑵 𝑸𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒂̃𝒊
🌐 ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑣𝑖𝑒𝑡𝑎𝑐ℎ𝑎𝑢𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙.𝑐𝑜𝑚.𝑣𝑛/

RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!